Bordlampe 1920.

016Meget skjelden bordlampe fra 1920-årene.

Innkjøp  i Berlin 2006.

Kr. 11.000